Kabinet neemt advies vaccinaties commissie-Vermeij over

15 oktober 2019

Kabinet neemt advies vaccinaties commissie-Vermeij over

Het kabinet heeft vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten het advies van de commissie-Vermeij, ‘Prikken voor Elkaar', over te nemen. Bij een verder dalende vaccinatiegraad zal de overheid deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma verplicht stellen bij toelating tot kinderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij dat het kabinet het advies overneemt.

De maatregel vloeit voort uit het advies ‘Prikken voor Elkaar’ dat 1 juli jl. door de commissie-Vermeij aan staatssecretaris Van Ark van SZW en staatssecretaris Blokhuis van VWS is gepresenteerd. Met de aangekondigde maatregel neemt de overheid haar verantwoordelijkheid. De overheid is door de maatregel normstellend en kinderopvangorganisaties krijgen hierdoor de gewenste noodzakelijke duidelijkheid over wanneer de vaccinatiegraad bij kinderen tot een onaanvaardbaar niveaus is gedaald.

Het kabinet gaat zorgvuldig onderzoeken of en hoe wettelijke borging ingericht kan worden, waarbij het de Raad van State zal vragen om voorlichting op vraagstukken die daarbij spelen.

Initiatiefvoorstel D66
Dinsdag 15 oktober 2019 debatteert de Tweede Kamer over een initiatiefvoorstel van Rens Raemakers (D66) om de Wet Kinderopvang dusdanig te wijzigen dat kinderopvangorganisaties de wettelijke mogelijkheid krijgen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Het debat begint om 16:00 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Eerder ging directeur van de BK, Magda Heijtel, al in op de vaccinatiediscussie naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van Raemakers. In deze reactie gaf Heijtel al aan dat de bal niet bij de kinderopvang gelegd moet worden, maar dat de overheid aan zet is.