Reactie BK, BMK en BOinK over Vaste gezichten criterium en 3-uursregeling

09 oktober 2019

Reactie BK, BMK en BOinK over Vaste gezichten criterium en 3-uursregeling

Afgelopen zomer hebben SZW, VNG en GGD-GHOR gezamenlijk alle gemeenten en GGD regio's een brief gestuurd om duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving inzake het vaste gezichten criterium en de drie-uursregeling. De GGD inspecteurs moeten de inspanning van de kinderopvangorganisatie en het belang van de kinderen in beschouwing nemen bij de beoordeling of er sprake is van een overtreding.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft gezamenlijk met de BMK en BOinK een reactie op deze brief gegeven. We onderschrijven de insteek dat een inspecteur alle omstandigheden in beschouwing moet nemen die tot de vermeende overtreding hebben geleid. De waarnemingen van de inspecteur en de inhoudelijke dialoog met de houder tijdens de inspectie zijn hierbij van groot belang.

De gezamenlijke branchepartijen maken zich echter zorgen over de invulling van de gebruikte termen "overmacht" en "het belang van de kinderen". Inspecteurs moeten nu zonder enige specifieke kaders invulling geven aan deze termen. We verwachten daarom verschillen in inzicht tussen inspecteurs en daarmee rechtsongelijkheid voor de kinderopvangorganisaties. De branchepartijen stellen daarom voor om gezamenlijk met alle betrokken partijen de werkwijze toezichthouder kinderopvang te herschrijven, zodat een duidelijk en landelijk uniforme werkwijze voor de toezichthouders tot stand kan komen.

Gerelateerde dossiers Toezicht en handhaving IKK