Aanpassing GOAB-uitkering

19 augustus 2019

Aanpassing GOAB-uitkering

Op 25 juli jl. heeft het CBS de nieuwe achterstandsscores voor 2019 en 2020 per gemeente gepubliceerd. Op basis daarvan is de tabel met de indicatieve bedragen voor GOAB per gemeente aangepast. Een aantal gemeenten zal hierdoor minder geld ontvangen dan voorlopig was beschikt.

De wijziging van de indicatieve bedragen is het gevolg van correcties die het CBS heeft uitgevoerd in de indicator. Het Kabinet heeft de Tweede Kamer hierover op 12 juli jl. geïnformeerd. Gemeenten ontvangen in september 2019 de definitieve beschikking over 2019, waarbij de wijzigingen zijn verwerkt. 

Om welke wijziging gaat het?

Bij de berekeningen van de achterstandsscores door het CBS was één kenmerk op een andere manier verwerkt dan in het onderzoek was vastgesteld. Het gaat om de verblijfsduur van de moeder in Nederland. In het onderzoek heeft het CBS de verblijfsduur opgedeeld in drie categorieën: minder dan 5 jaar, 5 tot 10 jaar en 10 jaar of langer. In de eerdere berekeningen had het CBS andere categorieën aangehouden: minder dan 5 jaar, 5 tot 15 jaar en 15 jaar of langer.

Hierdoor werd de onderwijsscore van kinderen waarvan de moeder een verblijfsduur heeft in Nederland van 10 tot 15 jaar anders berekend. Daarnaast zijn de categorieën op een andere manier afgerond, waardoor de verblijfsduur anders wordt meegenomen in de berekening.