Persbericht OM over Stint

04 juli 2019

Persbericht OM over Stint

Zojuist is er een persbericht van het Openbaar Ministerie verschenen over de stand van zaken in relatie tot het Stint ongeluk in Oss vorig jaar. Het OM gaat met het persbericht in op de tussentijdse bevindingen van het onderzoek.

De BK, BMK en BOinK hebben de afgelopen maanden intensief met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) onderhandeld over het convenant om de Stint weer op de weg te krijgenHoe de nieuwe informatie uit het onderzoek van OM en NFI  zich verhoudt tot het convenant is vooralsnog niet duidelijk.

Uiteraard houden wij onze leden op de hoogte van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Stint en het convenant.

U vindt hier het hele persbericht van het OM.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer