Uitkomsten verdiepend onderzoek arbeidsmarktkrapte

11 juni 2019

Uitkomsten verdiepend onderzoek arbeidsmarktkrapte

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang (FCB), waaraan de Brancheorganisatie Kinderopvang ook deelneemt, is een verdiepend onderzoek gedaan naar oorzaken en oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt, door middel van een casestudie bij twintig organisaties. De uitkomsten zijn gepubliceerd op deze site, evenals een infographic met tien manieren om de instroom te vergroten.