Enquête Meldcode huiselijk geweld en kindermisbruik

21 mei 2019

Enquête Meldcode huiselijk geweld en kindermisbruik

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht zorg te dragen voor de uitvoering van deze evaluatie. Onderdeel van de evaluatie is een enquête onder personen die de meldcode gebruiken en organisaties die het gebruik van de meldcode onder hun medewerkers moeten bevorderen.

In de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de Wet verplichte meldcode bijdraagt aan de doelstelling van de wet, te weten professionals ondersteunen en stimuleren tot actie opdat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Twee vragenlijsten: instellingen en gebruikers. Er zijn twee vragenlijsten opgesteld. De eerste is voor personen die binnen hun organisatie het gebruik van de meldcode coördineren.
We willen u zelf vragen aan deze enquête deel te nemen via deze link:
http://www.pf-onderzoek.nl/index.php/998719?token=oMCj4Q2xzM_nT6u&lang=nl

Er is ook een andere vragenlijst opgesteld voor professionals die zelf de meldcode dienen te gebruiken, omdat zij direct in contact staan met kinderen en/of ouders en verzorgers. We willen u vragen om het adres van die vragenlijst door te sturen naar één medewerker in de kinderopvang. Bij organisaties met meerdere vestigingen willen we u vragen de uitnodiging te versturen naar één medewerker binnen elke vestiging.

Zij kunnen hun vragenlijst openen via de link:
https://pf-onderzoek.nl/kinderopvang

Het invullen van de vragenlijsten duurt per stuk ongeveer 10 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. De gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden en anoniem verwerkt worden in een onderzoeksrapport.

Gerelateerde dossiers Meldcode kindermishandeling