Waarborgfonds Kinderopvang biedt gratis ondersteuning rondom wet IKK

21 mei 2019

Waarborgfonds Kinderopvang biedt gratis ondersteuning rondom wet IKK

Op 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. Het invoeren van deze nieuwe kwaliteitseisen kan voelen als een grote opgave.
Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft de komende twee jaar extra capaciteit om de sector hierbij intensief te ondersteunen.

We merken dat nog niet iedereen bekend is met Waarborgfonds Kinderopvang en ons ondersteuningsaanbod rondom de Wet IKK.

Regiobijeenkomsten
Om ondernemers te ondersteunen, organiseert het Waarbogfonds verschillende evenementen. Zo staan er in mei en juni regiobijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten praten we met uw collega-ondernemers over de invoering van de maatregelen wet IKK en wat dit betekent voor hun organisatie. De bijeenkomst heeft een interactief karakter, er worden ervaringen en kennis gedeeld aan de hand van drie thema’s; Flexibiliteit, Kwaliteit en Bedrijfsvoering. Deze bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken. Klik hier voor de bijeenkomst bij u in de buurt. Aansluitend op deze regiobijenkomsten volgt er in het najaar een nieuwe reeks verdiepende workshop.

Ondersteuning bij u op locatie
Naast deze regiobijeenkomsten en workshops biedt Het Waarborgfonds ook persoonlijke ondersteuning. Van alledaagse vraagstukken, tot het bespreken van de gevolgen voor uw bedrijfsvoering & van een persoonlijk gesprek bij u op locatie tot een antwoord op uw vragen via de helpdesk. Graag kijken we samen met u wat het beste werkt voor u en uw organisatie. Wellicht heeft u een specifieke vraag of wilt u juist eens met een onafhankelijke partij praten over de ingevoerde maatregelen? Want wat betekenen deze voor uw bedrijfsvoering en de inrichting van uw organisatie, de groepen en de huisvesting? Zit u op de goede weg met het invoeren van de maatregelen, passend binnen uw organisatie? Hoe stuurt u hierop; nu en in de toekomst?

De regiobijeenkomsten worden georganiseerd door Het Waarborgfonds en u dient zich via deze link in te schrijven