Factsheet Personenregister Kinderopvang aangepast

09 mei 2019

Factsheet Personenregister Kinderopvang aangepast

In de Factsheet Personenregister Kinderopvang van GGD GHOR Nederland en SZW staan richtlijnen over wie zich in het personenregister moeten inschrijven, in het bijzonder ten aanzien van zogenaamde structureel aanwezigen. Deze factsheet is onlangs aangepast. Naast een naamswijziging (de factsheet heet nu ‘Denklijn Personenregister Kinderopvang’), zijn een aantal onduidelijkheden, onvolledigheden c.q. onjuistheden aangepast, is informatie toegevoegd over het aanvragen van een VOG en zijn een aantal praktijkvoorbeelden toegevoegd, onder andere met betrekking tot onderwijspersoneel in bijvoorbeeld een IKC en taxichauffeurs. De denklijn is hier terug te vinden.

Gerelateerde dossiers Toezicht en handhaving