Fijnmazig en divers: de kracht van Kinderopvang

Fijnmazig en divers: de kracht van Kinderopvang

KidsFoundation en Partou hebben een voorgenomen fusie aangekondigd, zo meldde ook de NOS afgelopen donderdag in een bericht op de website. Op 16 mei aanstaande zal er in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaatsvinden over private equity in de kinderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang zal ook deelnemen aan dit Rondetafelgesprek.

Het doel van het Rondetafelgesprek is dat de commissie van SZW meer informatie op wil halen over de doelstelling en mogelijke toegevoegde waarde en risico’s van privaat vermogen in de kinderopvang.

De BK is groot voorstander, zoals wij gisteren al in ons bericht op de website aangaven, van een divers en fijnmazig veld in de kinderopvang. Zodoende kunnen ouders kiezen tussen opvang die bij hen past, klein, groot of ertussenin, profit of not-for-profit.

De BK zal richting het Rondetafelgesprek op 16 mei haar standpunten over marktwerking en de rol van privaat vermogen in de kinderopvang uitgebreid weergeven in een position paper, uiteraard gestaafd op feiten en onderzoek.

Ondernemerschap