Reactie BK op samengaan van Partou en KidsFoundation

Reactie BK op samengaan van Partou en KidsFoundation

Wij hebben kennisgenomen van de voorgenomen fusie van Partou en KidsFoundation. Beiden zijn lid van onze vereniging. De overwegingen die aan deze stap ten grondslag liggen passen volgens ons in de trend van schaalvergroting in de sector kinderopvang. Dit zijn ontwikkelingen die mede worden ingegeven door voortgaande investeringen in kwaliteit, opleiding en hogere kosten van organisatie door onder andere wet- en regelgeving (IKK-BKR etc).

De Brancheorganisatie Kinderopvang verenigt een divers palet aan kinderopvangorganisaties, not-for-profit, profit, klein, middelgroot en groot. Deze diversiteit is de kracht van de kinderopvang: ouders moeten kunnen kiezen in het aanbod tussen klein, middelgroot en groot, dus verschillend in omvang. Deze diversiteit zorgt ervoor dat in Nederland de spreiding van kinderopvang succesvol is. De grote organisaties in onze branchevereniging, waaronder de fusiepartners Partou en KidsFoundation, hebben positieve invloed op investeringen in kwaliteit, opleidingen en het adequaat inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Het bevordert innovatie, een hoge prioriteit in de kinderopvang, wat hoort bij het ondernemerschap.

Als brancheorganisatie staan wij voor het waarborgen – en waar mogelijk verder verbeteren – van de kwaliteit, diversiteit en toegankelijkheid van kinderopvang, want het is een prachtig vak. Het beoogde samengaan van Partou en KidsFoundation leidt – aldus het persbericht – tot een sterkere landelijke organisatie met blijvende kwaliteit en grote lokale spreiding in Nederland. Deze inzet is helder en in lijn met onze verenigingsdoelstellingen. Daarbij blijven wij als BK al onze leden van groot tot en met klein, actief ondersteunen om op eigen en best passende wijze invulling te geven bij te dragen aan hoogwaardige kinderopvang.

De marktomvang van 8% van de nieuwe combinatie en financiering via investeringsmaatschappijen laat voor nu voldoende ruimte voor diversiteit in het aanbod en dus voldoende keuzemogelijkheden voor ouders. Wij zullen als BK de trends met betrekking tot schaalvergroting in de sector volgen en samen met onze leden de effecten en mogelijke ontwikkelingen bespreken.

Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Magda Heijtel, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang

Ondernemerschap