Brief VeiligheidNL over brand Risicomonitor

15 maart 2019

Brief VeiligheidNL over brand Risicomonitor

VeiligheidNL heeft vrijdagmiddag een e-mail verzonden aan haar klanten in relatie tot de brand bij de server van de Risicomonitor afgelopen januari. Onderstaand hebben we de tekst van de brief integraal overgenomen.

 "Geachte heer, mevrouw,

Op 9 januari jl. hebben wij u geïnformeerd dat de organisatie die de servers van VeiligheidNL beheert op 2 januari 2019 getroffen is door een brand. Door deze organisatie is tevergeefs geprobeerd om de gegevens in de Risicomonitor door middel van back-ups en recovery te reconstrueren. De data van de Risicomonitor is helaas verloren gegaan. Deze gebeurtenissen lagen volledig buiten de macht van VeiligheidNL.

De Risicomonitor is inmiddels hersteld. Wij hebben extra maatregelen getroffen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Compensatie
Wij betreuren de ontstane situatie zeer en willen u graag tegemoetkomen. Ter compensatie van het ongemak bieden wij u daarom voor 2019 een korting aan van 25% op de jaarlijkse gebruikskosten. Deze korting zal worden verwerkt in uw factuur.

Daarnaast zijn wij nog steeds bereid om verloren data opnieuw voor u in te voeren. Wij raden u aan om daarbij gebruik te maken van de back-up die u na het invoeren van de gegevens heeft kunnen maken (pdf-bestand). Indien u uw data uiterlijk 31 maart aanstaande naar ons opstuurt, voeren wij deze opnieuw voor u in en nemen wij de kosten daarvan voor onze rekening. Daarna kunt u hier geen beroep meer op doen.

Geen aansprakelijkheid VeiligheidNL
Wij begrijpen dat het verlies van gegevens grote impact voor u heeft of heeft gehad. Wij willen wel benadrukken dat het maken van back-ups van gegevens in de Risicomonitor de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker is. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van de gegevens en eventuele daaruit voortvloeiende kosten of schade. Afwijkende afspraken op dit punt zijn niet gemaakt en van een toerekenbare tekortkoming is om die reden geen sprake. Wij wijzen u hierbij ook op onze Algemene Voorwaarden Risicomonitor die u bij inschrijving in pdf ter beschikking zijn gesteld.

Aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten. Ook om die reden kan VeiligheidNL niet aansprakelijk worden gesteld.

Reageer vóór 31 maart aanstaande
Wanneer u gebruik wenst te maken van onze service om uw gegevens opnieuw in te voeren, dan zien wij uw reactie graag uiterlijk 31 maart aanstaande tegemoet. U kunt uw digitale bestanden per e-mail aan ons versturen naar risicomonitor@veiligheid.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam, naam contactpersoon en telefoonnummer.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via risicomonitor@veiligheid.nl."

Gerelateerde dossiers Beleid & Kwaliteit