Nieuwe toelatingseisen Stint bekend

26 februari 2019

Nieuwe toelatingseisen Stint bekend

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft per Kamerbrief haar plannen voor het tijdelijke toelatingskader bijzondere bromfietsen gepubliceerd. Hierin staan de nieuwe eisen die aan de Stint gesteld gaan worden. Het tussentijdse toelatingskader wordt op z’n vroegst per 1 april 2019 van kracht, maar moet nog wel ter behandeling naar de Tweede Kamer.

Uit de schematische bijlage bij de brief van de minister blijken de belangrijkste eisen aan een gereviseerde versie van de Stint: het maximaal aantal te vervoeren kinderen wordt teruggebracht naar 8, er moet een extra remsysteem ingebouwd worden en er moeten veiligheidsgordels in het voertuig zijn aangebracht.

De RDW heeft in november al een voorlopig advies uitgebracht aan het ministerie en heeft vorige week extra aanvullingen op dat advies gegeven. Deze aanvullingen heeft de minister meegenomen in haar afwegingen voor wat betreft de eisen die in het toelatingskader worden opgenomen.

Voorzitter Felix Rottenberg van de Brancheorganisatie Kinderopvang geeft in het NOS Journaal van dinsdagavond een kort eerste commentaar namens de BK, vervolgens zal er uiterlijk aankomende donderdag op deze website een uitgebreide gezamenlijke reactie van Rottenberg samen met Magda Heijtel, directeur van de BK, volgen.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer