Internetconsultatie uitbreiding aanbod en inzet Hbo’ers VE

22 februari 2019

Internetconsultatie uitbreiding aanbod en inzet Hbo’ers VE

Vandaag is een openbare internetconsultatie gestart over de verhoging van het minimum aantal uren aanbod en de inzet van Hbo-niveau in de voorschoolse educatie (ve). De uitwerking daarvan staat in het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimum aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker’.

Het gaat om twee maatregelen om de ve te intensiveren en de kwaliteit te verhogen:

  • een uitbreiding van het aanbod van ve naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2020)
  • jaarlijks 160 uur inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker per ve-groep (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2022)

Met deze maatregelen wil het ministerie van OCW de intensiteit en de kwaliteit van de ve versterken, zodat de ontwikkeling van peuters met een risico op een onderwijsachterstand verder wordt gestimuleerd en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.

De reactie van de Brancheorganisatie Kinderopvang op het voorgenomen ‘Besluit tot wijziging’ is in de maak. Je vindt het op korte termijn op onze site.