Verruiming kwalificatie-eisen voor medewerkers op VE-groep

22 februari 2019

Verruiming kwalificatie-eisen voor medewerkers op VE-groep

Pedagogisch medewerkers die nog bezig zijn met hun opleiding voor voorschoolse educatie (ve) mogen onder voorwaarden formatief worden ingezet op een ve-groep. Het besluit voor versoepeling van de kwalificatie-eis voor beroepskrachten in ve, dat minister Slob vorig jaar aankondigde, is gepubliceerd in de Staatscourant.

Een belangrijke voorwaarde is dat er ten minste één volledig gekwalificeerde beroepskracht ve op de groep aanwezig is. In die situatie mag een pedagogisch medewerker die de ve-scholing nog niet heeft afgerond, formatief worden ingezet. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • hij/zij voldoet aan de opleidingseisen die gelden voor de functie pedagogisch medewerker;
  • hij/zij voldoet aan de taaleisen die gelden voor het werken op een ve-groep (Mondelinge taalvaardigheden en Lezen op niveau 3F);
  • hij/zij is aantoonbaar is ingeschreven voor een ve-scholing en niet eerder ingeschreven voor een dergelijke ve-scholing.

De mogelijkheid om de beroepskracht in te zetten geldt voor de duur van de inschrijving bij de opleiding. Maximaal drie maanden voor de aanvang van de scholing mag de beroepskracht formatief ingezet worden op een ve-groep. De ve-scholing moet uiterlijk twee jaar na aanvang succesvol zijn afgerond.

De wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is het resultaat van een gezamenlijke lobby van BK, SWN en BMK. De wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2018.