Onderzoek bevestigt nijpend personeelstekort in de kinderopvang

11 februari 2019

Onderzoek bevestigt nijpend personeelstekort in de kinderopvang

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang blijkt dat het personeelstekort in de kinderopvang nijpend is.

In het laatste kwartaal van 2018 waren er 51 vacatures op duizend banen. Daarmee behoort de kinderopvang tot de branches met het hoogste aantal openstaande vacatures. Het platform gaat deze uitkomsten bespreken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

U kunt het onderzoek hier downloaden.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao