Bericht DUO: Stand van zaken PRK

19 november 2018

Bericht DUO: Stand van zaken PRK

Het Personenregister Kinderopvang is in maart dit jaar van start gegaan. Ruim acht maanden na de invoering van het register zijn er inmiddels meer dan 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten.

Doorontwikkeling register
DUO, die het personenregister beheert, streeft ernaar om het register zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers. Hiervoor is na de invoering van het register een gebruikersoverleg ingericht waarin deze wensen besproken worden met een vertegenwoordiging van kinderopvangorganisaties en brancheorganisaties. Op basis daarvan gaat DUO het register verder ontwikkelen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van veranderingen rondom het Personenregister kinderopvang, zoals bijvoorbeeld systeemaanpassingen? Meld u zich dan aan voor de online nieuwsbrief van DUO. Kies in het nieuwsbrieven overzicht voor de optie ‘Kinderopvang (kinderopvangorganisaties)’. De eerste nieuwsbrief verschijnt eind november.

Hebt u eerder dit jaar al uw interesse voor de nieuwsbrief aan DUO doorgegeven, dan wordt u automatisch toegevoegd aan de verzendlijst.

Gerelateerde dossiers Personenregister Kinderopvang & VOG