Vragen over kwalificatie-eisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

12 november 2018

Vragen over kwalificatie-eisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

Vanaf 1 januari 2019 moet iedere kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach inzetten. In de cao Kinderopvang is bepaald welke kwalificatie-eisen voor deze functie gelden. Heeft jouw beoogde pedagogisch beleidsmedewerker/coach niet een diploma dat aan de kwalificatie-eisen voldoet? Als werkgever kun je een gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK).

Je kunt dan laten beoordelen of een (kandidaat)werknemer met een initiële opleidingsachtergrond die niet als kwalificerend vermeld staat onder deel A van de kwalificatie-eis, toch voldoet. Bijvoorbeeld omdat de inhoud van de opleidingsachtergrond vergelijkbaar is met de gestelde kwalificatie-eisen, maar in naam niet geheel overeenkomt.

Een gelijkstellingsverzoek kan ook een optie zijn als een (kandidaat)werknemer een combinatie heeft van (beroeps)opleidingen en scholingen die overeenkomt met de eisen die worden genoemd onder deel B van de kwalificatie-eis.

De gelijkstellingscommissie kan ook rekening houden met gevolgde bij- en nascholing of een behaald EVC-certificaat.

Neem altijd vooraf contact op met caokinderopvang@fcb.nl als je overweegt een gelijkstellingsverzoek in te dienen. Als je het (geanonimiseerde) CV van de betreffende persoon meestuurt, krijgt je gericht advies welke documenten je het beste met het verzoek kunt meesturen.

Een gelijkstellingsverzoek is bedoeld als uitzondering en wordt altijd op individuele basis beoordeeld.

Check de vernieuwde website van FCB voor nog veel meer informatie over de kwalificatie-eisen van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach, waaronder de veel gestelde vragen