Arbeidsmarktplatform Kinderopvang van start

07 november 2018

Arbeidsmarktplatform Kinderopvang van start

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. FCB biedt subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers.

Vanaf 1 januari 2018 is voor onze sector het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het arbeidsmarktbeleid. Cao-onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden vinden plaats aan de cao-tafel.

In het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang zitten vertegenwoordigers van BK, BMK, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en De Unie. De voorzitter is Ramon Rikken (lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang).

Het arbeidsmarktplatform Kinderopvang is voor de tweede keer bijeen geweest op 4 oktober jl. Daarin is besloten dat de volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

  • Onderzoek naar arbeidsmarkttekorten, oorzaken en goede voorbeelden van aanpak.
  • Positief onder de aandacht brengen van werken in de kinderopvang en werving voor de kinderopvang.

Het nog beschikbare budget voor 2018 zal t.b.v. deze activiteiten worden ingezet.

FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn (sociale partners). Voor BK zit onze directeur Magda Heijtel in het bestuur van FCB.

Het bureau van FCB verzorgt het secretariaat van de arbeidsmarktplatforms en de cao-tafels waar wordt onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden en voert de werkzaamheden uit zoals die in het platform worden afgesproken.