Constructief gesprek: BOinK, BK leden en ouders

12 juli 2018

Constructief gesprek: BOinK, BK leden en ouders

Gisteravond kwamen 9 leden van de BK en hun oudervertegenwoordiging bijeen bij Tinteltuin in Amsterdam voor een gesprek met de voorzitter van BOinK, Gjalt Jellesma. Onderwerp van gesprek was de nieuwe BKR en de financiële consequenties daarvan. Samen hebben we constructief teruggeblikt op het proces van de totstandkoming van IKK en de BKR en vooral ook gekeken hoe verder nu het er op lijkt dat de staatsecretaris niet meer compensatie beschikbaar stelt voor deze maatregel. BOinK, BK en BMK hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar opgetrokken in de lobby hiervoor.

Momenteel worden het SEO onderzoek en het onderzoek van Buitenhek vergeleken, waarmee de verschillen tussen beiden verklaard zouden moeten worden. Partijen kijken met veel belangstelling naar de uitkomsten daarvan.

Maar wat kunnen we zelf doen? Het grootste bezwaar van SZW tegen de praktijktoets was steeds dat je geen onderzoek kunt doen naar praktijk die er nog niet is. Maar zo langzamerhand ontstaat deze praktijk nu wel. Organisaties zijn bezig met de begroting en dus de tariefstelling van volgend jaar. We hebben afgesproken dat de BK bij leden gaat uitvragen welk tarief ze volgend jaar gaan hanteren.
Omdat het adviestraject met de ouders in veel gevallen nog niet gelopen zal zijn, vragen we welk tarief houders gaan voorleggen aan hun oudercommissies.

Volgende week gaan wij hier mee van start. Daarnaast is het ook van belang dat de BK zich samen met de andere partijen hard maakt voor goede monitoring, niet alleen van de tarieven maar ook van wat er gebeurt met de capaciteit, de wachtlijsten en hoeveel kleine organisaties er mee gaan stoppen.

Wanneer de tarieven als gevolg van de door de organisaties daadwerkelijk berekende kostenstijging hoger liggen dan wordt aangenomen, brengen wij dat uiteraard ferm onder de aandacht bij SZW en bij Kamerleden.

Gerelateerde dossiers IKK