Ramon Rikken: ‘Precies op tijd een cao Kinderopvang’

Ramon Rikken: ‘Precies op tijd een cao Kinderopvang’

Ramon Rikken, voorzitter van het cao-overleg namens de Brancheorganisatie Kinderopvang, is blij met het bereikte onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Kinderopvang. Waarom? ‘Ik vind het een uitgebalanceerd resultaat dat recht doet aan werkgevers en werknemers. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het voor onze sector onverantwoord om nog langer geen cao te hebben. Je weet dat mensen uitstromen uit onze sector als er geen goede cao ligt’, vertelt Rikken. ‘De nieuwe cao beantwoordt aan de belangrijkste speerpunten van de inzet van vakbonden, namelijk flexibiliteit, werkdruk en reële loonsverhoging, maar ook aan die van werkgevers, marktconform, betaalbaar en uitvoerbaar’.

‘Als je kijkt naar de loonsverhoging dan blijven de kosten voor 2018 binnen het percentage waarmee werkgevers rekening hebben gehouden bij de tariefsverhoging. We wisten dat dit er ongeveer aan kwam en dat je de verwachte loonsverhoging kunt doorberekenen in de prijsverhoging’, licht Rikken toe. ‘Ik ben als ondernemer niet verrast door deze loonontwikkeling.’

Voor wat betreft de afspraken over de niet-groepsgebonden uren is daar nu in de nieuwe cao een minimaal aantal uren voor opgenomen, in tegenstelling tot de vorige cao. In de vorige cao was overigens al sprake van niet-groepsgebonden uren, waardoor veel, zo niet alle, houders hiervoor wel al een regeling hebben. Veel houders geven deze uren al doordat medewerkers bijvoorbeeld uren schrijven voor vergaderingen of ouderavonden. ‘Het is nadrukkelijk niet zo dat een individuele werknemer nu op individueel niveau aanspraak kan maken op die niet-groepsgebonden uren. Die tel je als locatiemanager bij elkaar op per locatie en die uren mag je naar eigen inzicht indelen als manager, al naar gelang de betreffende werkzaamheden zich voordoen. Deze regeling is voor vakbonden een belangrijke stap om de werkdruk te verlagen en kan de kwaliteit van de kinderopvang vergroten. Tot slot vertelt Rikken dat als het aan de bonden had gelegen dat het aantal niet-groepsgebonden uren het dubbele zou zijn geworden.’

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 juni aanstaande wordt het onderhandelingsresultaat aan  alle leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang voorgelegd en toegelicht.