In één dag inschrijven: onhaalbaar!

27 februari 2018

In één dag inschrijven: onhaalbaar!

Zoals bekend moeten opvangorganisaties en gastouderbureaus ervoor zorgen dat vanaf komende donderdag 1 maart alle mensen die structureel aanwezig zijn tijdens opvanguren ingeschreven en gekoppeld worden in het Personenregister Kinderopvang. Voor vaste en tijdelijke medewerkers die al in de continue screening zitten geldt een (korte) overgangsperiode van vier maanden. Stagiaires, vrijwilligers en andere mensen die structureel aanwezig zijn tijdens opvanguren moeten die dag zowel ingeschreven als gekoppeld worden.

In het NPO Radio 1 journaal geeft onze directeur, Heidy Knol, aan waarom dit een praktisch onhaalbare opgave is. “Als je een kleine organisatie bent, is het best te doen, maar als je heel groot bent, heb je een probleem als je honderden mensen in een dag moet invoeren. Voor een groot gastouderbureau kan dit zelfs oplopen tot enkele duizenden.” Voor de groep die nu nog niet in de continue screening zit, zo geeft Heidy Knol aan, heeft de Brancheorganisatie Kinderopvang gepleit voor een overgangsperiode, daaraan is echter geen gehoor gegeven.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bij de koepelorganisatie van de GGD opgeroepen aangaande dit onderwerp coulance te betrachten bij de inspecties. 

Lees hier het nieuwsbericht van de NOS
Luister hier het fragment van NPO Radio 1 terug