Toelichting kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

22 januari 2018

Toelichting kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Na publicatie van de kwalificatie-eis voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en een bijbehorend servicedocument op de website van FCB, kwamen bij onze helpdesk vragen binnen voor verduidelijking. In dit bericht vind je een nadere toelichting.

Opleidingen die kwalificeren
In het A-deel van de kwalificatie-eis staan opleidingen die op zichzelf kwalificeren voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Medewerkers met een diploma of getuigschrift van een opleiding volgens A1, A2, A3, A4 of A5 voldoen aan de vereiste opleidingsachtergrond. 

Opleidingen die in combinatie kwalificeren
In het B-deel staan de opleidingen genoemd die in combinatie met extra scholing op het terrein van coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar kwalificeren voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Bijvoorbeeld: PW4 medewerkers voldoen op grond van B1 aan de vereiste opleidingsachtergrond als zij kunnen bewijzen dat zij met goed gevolg aanvullende scholing hebben gevolgd op het terrein van coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar. 

Bewijs van scholing
De sterretjes bij het B-deel geven aan wat wordt gezien als bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching (één sterretje) en wat wordt gezien als bewijs van gevolgde scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar (twee sterretjes). In beide gevallen wordt een certificaat van een branche-erkende scholing als mogelijkheid genoemd.

Branche-erkenning aanvragen
In het servicedocument is verder uitgewerkt waaraan de scholing moet voldoen om voor branche-erkenning in aanmerking te komen. Aanbieders van scholing kunnen hun scholingsaanbod ter beoordeling aanbieden bij FCB. De procedure hiervoor is ook beschreven in het servicedocument. Zodra er aanbieders erkend zijn, maakt FCB dit bekend op haar website.