Al in 2018 extra middelen voor voorschoolse educatie

28 november 2017

Al in 2018 extra middelen voor voorschoolse educatie

Het kabinet investeert al komend jaar extra in voorschoolse educatie (VE). Het extra geld dat in het Regeerakkoord is opgenomen voor de voorschool (170 mln.) zou aanvankelijk pas in 2019 beschikbaar komen. Omdat gemeenten volgend jaar minder geld voor VE zouden hebben als gevolg van de bezuinigingen op het budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB), wordt nu in 2018 al een investering van 40 mln. gedaan. In 2019 loopt dat op tot 130 mln. extra en vanaf 2020 gaat het om structureel 170 mln. Het totale budget stijgt hiermee naar 486 mln. per jaar. In de komende maanden wordt duidelijk hoe het extra geld vanaf 2019 verdeeld wordt. De uitbreiding van 10 naar 16 uur voor voorschoolse educatie gaat per 2019 in.

Op 24 november jl. bood minister Slob van Onderwijs het derde basisrapport onderzoek pre-COOL aan de Tweede kamer aan. Uit dit rapport blijkt dat zowel de voorschoolse als de vroegschoolse periode positief bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. “Dat betekent dat het ertoe doet dat doelgroepkinderen deelnemen aan zowel de voorschool als de vroegschool’, aldus Slob. Hij ziet vooral ruimte voor verbetering in de kleuterperiode en wil de komende periode inzetten op verdiepend onderzoek.