Extra subsidie op uurprijs kortdurende peuteropvang is mogelijk

20 november 2017

Extra subsidie op uurprijs kortdurende peuteropvang is mogelijk

Staatssecretaris Van Ark heeft op 16 november jl. een Voortgangsbrief naar de Tweede kamer gestuurd over de invoering van de Wet harmonisatie en de Wet IKK. In de brief geeft zij een duidelijke boodschap af over de mogelijkheid dat gemeenten een extra tegemoetkoming geven voor kortdurende peuteropvang aan ouders met recht op kinderopvangtoeslag (KOT). Dat mag onder voorwaarden, aldus Van Ark in haar brief. En dat is goed nieuws voor ouders, ondernemers en gemeenten.

Veel gemeenten geven een extra subsidiebijdrage aan KOT-ouders omdat de kostprijs van kortdurende peuteropvang hoger ligt dan die van dagopvang. In de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie van Sociaal Werk Nederland staat dat dit niet past binnen de kaders van wetgeving rondom subsidies, staatssteun en aanbesteding. De vrees was dat de toegankelijkheid van peuteropvang door deze strikte juridische interpretatie in het geding zou komen.

In de brief licht de staatssecretaris toe dat zij een bredere opvatting hanteert. De staatssecretaris vindt het ‘denkbaar dat gemeenten indirect een rol vervullen voor werkende ouders door het omlaag brengen van de uurprijs, zolang een gelijk speelveld voor alle kindercentra wordt geborgd en er rekening wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht’.

Lees hier de voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.