De drie-uursregeling

20 november 2017

De drie-uursregeling

Op 3 november hebben wij een animatiefilmpje geplaatst om uit te leggen hoe houders de drie-uursregeling kunnen implementeren. In de blog van Heidy Knol van 8 november was een toelichting hierop te lezen en werd er melding gemaakt van de ruis die over deze uitleg is ontstaan. Andere partijen (waaronder de andere IKK convenant partijen en GGD-GHOR) hebben aangegeven zich niet in onze uitleg te kunnen vinden. Verschil van mening zit in het al-dan-niet precies van te voren omschrijven van de drie uur.

Wij betreuren dit ten zeerste. Dit filmpje is zorgvuldig tot stand gekomen en wij staan nog steeds achter de uitleg die we geven. We hebben de convenantpartijen en GGD-GHOR gevraagd met ons in overleg te gaan hierover.