Nieuwe reeks bijeenkomsten over IKK

16 november 2017

Nieuwe reeks bijeenkomsten over IKK

Het projectteam Implementatie IKK van het ministerie van SZW en GGD GHOR Nederland organiseren de komende maanden een groot aantal bijeenkomsten over de Wet IKK.
Dit is een vervolg op de eerste serie bijeenkomsten, die in de eerste helft van het jaar plaatsvonden. De focus lag toen vooral op het proces van totstandkoming van de nieuwe kwaliteitseisen en wat de kwaliteitseisen inhouden.
Deze tweede serie bijeenkomsten gaat over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen.
De wijzigingen in het toezicht worden uitgelegd en er is gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. GGD GHOR Nederland legt in algemene en grote lijn uit hoe vanaf 1 januari 2018 invulling gegeven wordt aan het toezicht.

Meer informatie, data en locaties vind je hier

Gerelateerde dossiers IKK