Bijeenkomsten taalniveau 3F in VVE kleinere gemeenten

03 november 2017

Bijeenkomsten taalniveau 3F in VVE kleinere gemeenten

Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van mei jl. stelt nieuwe kwaliteitseisen aan organisaties die voorschoolse educatie (ve) aanbieden. Er worden onder andere wettelijke eisen gesteld aan het taalniveau van pedagogisch medewerkers ve. Vanuit het ministerie van OCW ontvangen gemeenten extra geld voor het toetsen en trainen van medewerkers.
Brancheorganisatie Kinderopvang organiseert in november samen met SWN en BMK vijf bijeenkomsten voor organisaties die ve aanbieden in de kleinere gemeenten. De bijeenkomsten vinden plaats in Alkmaar, Amersfoort, Groningen, Roermond en Roosendaal.

Aanmelding is nog mogelijk! Deelname is -na aanmelding- kosteloos. Meer informatie over het programma en de aanmelding vind je in de uitnodiging

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie