Uitleg drie-uursregeling

03 november 2017

Uitleg drie-uursregeling

De toepassing van de nieuwe drie-uursregeling roept veel vragen op. Brancheorganisatie Kinderopvang maakte een filmpje waarin de toepassing van de drie-uursmaatregel op een heldere manier wordt uitgelegd.

In de uitwerking van de maatregel kun je er voor kiezen exact drie uur vast te leggen waarop je mogelijk afwijkt van de BKR. Bijvoorbeeld het eerste uur na opening, een uur pauzetijd en het laatste uur van opening. Ook is denkbaar dat je wat meer flexibiliteit inbouwt. Dat kun je doen op basis van je ervaring met het haal- en brengpatroon en een registratie van het aantal aanwezige kinderen. Het filmpje helpt je hierbij. Het is dan wel belangrijk steeds bij te houden hoeveel kinderen er aanwezig zijn, zodat aantoonbaar is dat er niet meer dan drie uur per dag van de BKR wordt afgeweken.

Gerelateerde dossiers IKK