Onderzoek BKR

17 oktober 2017

Onderzoek BKR

In juni besloot de minister de nieuwe BKR in het kader van IKK een jaar uit te stellen en eerst nader onderzoek te doen naar de gevolgen van deze maatregelen voor de sector. De voorbereidingen voor dit onderzoek, dat zich uitsluitend richt op de dagopvang, zijn inmiddels gestart: er is een begeleidingsgroep ingesteld en een klankbordgroep. In de laatste zijn de branchepartijen vertegenwoordigd. Namens de Brancheorganisatie Kinderopvang neem Wout Slob (Partou) hieraan deel. Het onderzoek moet worden aanbesteed door het ministerie, dat proces vindt nu plaats.