De Kinderopvang in Rutte III

11 oktober 2017

De Kinderopvang in Rutte III

Na een langdurige formatie zijn de vier partijen eruit: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het Regeerakkoord 2017-2021 gepresenteerd. Het uiteindelijke akkoord bevat 54 pagina’s, waarin natuurlijk ook voor de kinderopvangsector relevante punten staan. Wij zetten de belangrijkste punten voor de kinderopvang voor u op een rij. Daarnaast hebben wij ook een aantal arbeidsmarktpunten uit het akkoord benoemd die vooral in algemene zin voor ondernemers van belang zijn. Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van het overzicht van de maatregelen voor de arbeidsmarkt van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.

Kinderopvang

 • Het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag.
 • Er wordt structureel 170 miljoen uitgetrokken voor versterking van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), daar wordt een aanbod van 16 uur per week voor kinderen met een achterstand mee gerealiseerd.
 • Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
 • Het nieuwe kabinet ziet het voorstel ‘directe financiering’ als een kansrijke richting om verder te werken maar is van mening dat zorgvuldigheid vereist is vanwege de ‘ingrijpendheid’ van de wijzigingen.
 • De Ouderparticipatiecrèches (OPC's) houden hun bestaansrecht.
 • Gezinnen worden ondersteund met een verhoging van de kinderbijslag (250 miljoen euro) en het kind-gebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra).
   

Arbeidsmarkt

 • Tijdelijke contracten: de periode waarin de werknemer die werkzaam is op basis van tijdelijke contracten - die in 2015 nog naar 2 jaar ging - wordt (weer) verlengd naar 3 jaar. Ook wordt het mogelijk een langere proeftijd af te spreken bij tijdelijke contracten van langer dan 2 jaar of onbepaalde tijd.
 • Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt gedekt door een uniforme lasten-dekkende premie die door kleine werkgevers wordt betaald.
 • Er komt een nieuwe ‘cumulatiegrond’ in het ontslagrecht, waardoor het ontslagrecht feitelijk versoepeld wordt. Dit houdt in dat meerdere mogelijke ontslaggronden gecombineerd kunnen worden bij de kantonrechter.


Uiteraard zijn er nog voldoende andere maatregelen te vinden in het regeerakkoord die kinderopvangorganisaties (in)direct raken, maar de bovengenoemde punten zijn volgens ons vooralsnog de belangrijkste.

Het hele regeerakkoord 2017-2021 vindt u hier.

Het overzicht van Kennedy Van der Laan vindt u hier.