Tussentijdse wijziging CAO Kinderopvang in verband met IKK

06 oktober 2017

Tussentijdse wijziging CAO Kinderopvang in verband met IKK

Een aantal wijzigingen in het kader van IKK zou verder worden uitgewerkt in de CAO Kinderopvang. Inmiddels heeft die verdere uitwerking voor een belangrijk deel plaatsgevonden. Meer informatie over de veranderingen vind u op deze pagina op de website van het FCB. Op die pagina staat:

  • De doorlopende tekst van de tussentijds gewijzigde CAO Kinderopvang met een kort overzicht van de onderdelen die gewijzigd zijn en vanaf 1 januari 2018 gaan gelden.
  • Gewijzigde kwalificatie-eis Pedagogisch Medewerker (zie ook de functiebeschrijving Pedagogisch Medewerker in bijlage 13 van de gewijzigde CAO Kinderopvang).
  • Taaleis Nederlands (zie ook onderdeel h van de functiebeschrijving Pedagogisch Medewerker in bijlage 13 van de gewijzigde CAO Kinderopvang).
  • Scholing voor het werken met 0-jarigen (zie ook onderdeel 'g' van de functiebeschrijving Pedagogisch Medewerker in bijlage 13 van de gewijzigde CAO Kinderopvang). Tevens is hier een lijst te vinden met scholingsaanbod dat op dit moment al voldoet aan de criteria.
  • Gewijzigde ‘Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang’. De wijziging bestaat uit een verduidelijking over gelijkstellingsverzoeken.

Sommige onderdelen, zoals het functieprofiel voor de Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach, worden de komende maanden nog verder uitgewerkt.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao IKK CAO Dossier