ALV/Ledenconferentie 4 oktober: arbeidsmarkt, werk aan de winkel!

06 oktober 2017

ALV/Ledenconferentie 4 oktober: arbeidsmarkt, werk aan de winkel!

De vaart zat er in, tijdens de halfjaarlijkse ledenconferentie van de Brancheorganisatie, op 4 oktober jl. En dat paste bij het dagthema. Een thema dat om slagkracht en wendbaarheid draaide: het bespelen van de arbeidsmarkt. Ondernemers in de kinderopvang staan voor een forse uitdaging. Het vinden van voldoende gekwalificeerde medewerkers wordt steeds moeilijker. Hoe positioneren wij ons als een aantrekkelijke werkgever? Hoe vergroten wij als sector onze concurrentiekracht? Hoe zorgen we ervoor dat de vakopleidingen aansluiten op wat wij vragen?Drie inspirerende sprekers presenteerden, vanuit verschillende invalshoeken, hun visie op eigentijds werkgeverschap. De rode draad was: niets blijft zoals het is. Een kind dat nu in Nederland geboren wordt, heeft een levensverwachting van 104 jaar. Om maar wat te noemen.

Tijdens de workshops ’s middags was er ruimte voor dialoog en het uitwisselen van ervaringen. Hoe verschillend de achtergronden van de ‘houders’ ook zijn: groot, klein, stedelijk, regionaal: de uitdaging is dezelfde. Sommige aanbieders moeten wedijveren met de concurrent om de hoek, die een contract met meer uren kan bieden, of een vaste aanstelling ineens.

De deelnemers constateerden ook dat de samenleving de toegevoegde waarde van de kinderopvang nog onvoldoende onderkent. We zijn allang niet meer alléén maar een ‘bewaarschool’ om werkende ouders te faciliteren. Ook zijn we niet het kleine zusje of broertje van het basisonderwijs. Onze maatschappelijk relevantie, als expert in kindontwikkeling, is de laatste jaren fors toegenomen. Wat wij doen is complex en het is hard werken, in de frontlinie. Het is een vak apart! Dit staat haaks op het imago en de status van het beroep van de pedagogisch medewerker.

Werk aan de winkel dus. De etalage moet gemoderniseerd: we zijn eigentijdse, maatschappelijk betrokken werkgevers. We bieden ruimte voor talent en zelforganisatie van medewerkers. Bij ons werken vakbekwame mensen die trots zijn op hun vak. Ook moeten we de regie nemen in de samenwerking met het beroepsonderwijs, om in cocreatie te werken aan passende vakopleidingen.

Genoeg stof om over na te praten, zo bleek tijdens de informele ontmoeting na afloop van de conferentie. Genoeg bagage voor de deelnemers om gevoed en geïnspireerd uiteen te gaan. Werk aan de winkel!

Klik hier om naar het foto album te gaan.