Nieuwsbericht

Voorlichtingsbijeenkomsten inzake wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

In september/oktober 2017 organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017.

Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop u moet letten bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract met de arbodienst. Ook komt aan de orde wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld. Tenslotte wordt ingegaan op de gevolgen die de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet heeft voor handhaving en toezicht.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.