CCI-seminar: De meerwaarde van kinderopvang

19 mei 2017

CCI-seminar: De meerwaarde van kinderopvang

‘Investeer in de kwaliteit van voorzieningen voor voor-en vroegschoolse educatie en zorg voor een goede, mogelijk gratis toegankelijkheid zodat kinderen uit achterstandsgezinnen of gezinnen met een lage SES zonder drempels kunnen deelnemen.’ Dat betogen hoogleraar Janneke Plantenga en universitair docent Thomas van Huizen tijdens dit seminar bij Childcare International. Dit doen zij naar aanleiding van hun meta-analyse van 240 internationale en Nederlandse studies naar het maatschappelijk rendement van vve-voorzieningen.

Tijdens dit seminar presenteert Plantenga de bevindingen naar aanleiding van de meta-analyse. Hierna gaan deelnemers met Plantenga in discussie onder leiding van co-spreker en internationaal expert op dit gebied, dr. Ludovica Gambaro. Er wordt gediscussieerd over vragen als:
- Moet kinderopvang gratis zijn voor alle kinderen of alleen voor doelgroepkinderen? Werkt ‘gratis’ niet averechts?
- Hoeveel uren opvang moet minimaal aangeboden worden wil een positief effect optreden?
- Speciale vve-programma’s moeten zich alleen richten op doelgroepkinderen of moeten we streven naar een integraal en inclusief aanbod?

Opmerking: de voertaal tijdens dit evenement is Engels. Het evenement vindt plaats op 27 juni.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Childcare Internationalx.