Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

15 mei 2017

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

Vanaf dit jaar gaan de Universiteit Utrecht en Sardes jaarlijks de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen in Nederland meten. Dit gaat de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) heten. Uit het persbericht van Sardes en de Universiteit Utrecht blijkt dat de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn en verscheidene organisaties al benaderd zijn om deel te nemen aan de kwaliteitsmonitor. Deze monitor zal zich richten op kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang.

De metingen met dezelfde meetinstrumenten als voorheen verricht, waardoor vergelijkbaarheid met eerdere NCKO-metingen is gegarandeerd. Daarnaast zullen nieuwe instrumenten worden ingezet om ook recente ontwikkelingen in de kinderopvangsector mee te kunnen nemen.

Meer informatie met betrekking tot de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang kunt u vinden door hier te klikken.