Vijf Partijen vragen in gezamenlijke brief aan Tweede Kamer aandacht voor knelpunten IKK

09 mei 2017

De Brancheorganisatie Kindervang hecht er grote waarde aan dat vijf partijen constructief hebben opgetrokken in het opstellen van een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer inzake de (financiële) knelpunten in de wetgeving IKK.

In deze brief vragen de vijf partijen onder andere aandacht voor het feit dat de in de wet genoemde kwaliteitsverbeteringen vragen om een aanzienlijke financiële inspanning.

De brief is ondertekend door:
Brancheorganisatie Kinderopvang – Felix Rottenberg 
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang – Sharon Gesthuizen 
BOinK – Gjalt Jellesma 
FNV Zorg & Welzijn – Ilse van der Weiden
Sociaal Werk Nederland – Marijke Vos

Morgen verschijnt op deze website het onderzoek van Bureau Buitenhek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Hiermee scherpt de Brancheorganisatie Kinderopvang haar kanttekeningen nog verder aan. Het onderzoek is gestuurd aan de Tweede Kamer.