Feitenonderzoek naar bereik voorschoolse voorzieningen

05 mei 2017

Buitenhek Management & Consult doet in opdracht van het ministerie van SZW een feitenonderzoek naar het bereik van voorschoolse voorzieningen in alle gemeenten van Nederland.

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke inspanningen gemeenten leveren om ouders die momenteel geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening een aanbod te doen.

Het onderzoek begint in mei en zal in oktober 2017 worden afgerond. De onderzoekers zullen de komende maanden contact leggen met de leden van de VNG en van brancheorganisaties BK, BMK en SWN.

Aanspreekpunt voor het onderzoek is Majorie Overvoorde, zij is bereikbaar via movervoorde@buitenhek.nl.

Meer informatie over het onderzoek vind je hier.