Nieuwsbericht

AZW Brancherapportage Kinderopvang & Factsheet Verzuim 2016 beschikbaar

Jaarlijks stuurt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de zogenaamde ‘arbeidsmarktbrief’ aan de Tweede Kamer. Traditioneel worden hierbij de brancherapportages van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) bijgevoegd. De AZW Brancherapportage Kinderopvang is hier onderdeel van. In deze rapportage worden de belangrijkste ontwikkelingen op arbeidsmarktgebied in de Kinderopvang gepresenteerd.

Tegelijkertijd met de AZW Brancherapportage Kinderopvang heeft het FCB het Factsheet Verzuim Kinderopvang 2016-II gepresenteerd. Dit is een kort en bondige presentatie en analyse van de verzuimcijfers in de sector. Uit het factsheet blijkt dat het verzuim in de sector ten opzichte van 2015 is gedaald, hiermee zet de trend van dalend verzuim in de Kinderopvang zich door.

Klik hier voor de AZW Brancherapportage Kinderopvang.
Klik hier voor het FCB Factsheet Verzuim Kinderopvang 2016-II