Felix Rottenberg tijdens de overhandiging van het akkoord ondertekend door vijf partijen

03 april 2017

Felix Rottenberg tijdens de overhandiging van het akkoord ondertekend door vijf partijen

‘Het is van groot belang dat de sector, vertegenwoordigd door de VNG, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, BMK en wij als Brancheorganisatie Kinderopvang, één belangrijk statement afleggen, waarmee wij effectief invloed uitoefenen op het aankomende kabinet. Voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer ziet haar pleidooi voor het ontwikkelrecht van 16 uur per week voor kinderen ondersteund door de vijf partijen. Zij speelt achter de schermen een sleutelrol in de formatie.’ Tijdens de bijeenkomst in Den Haag vandaag bij de SER, benadrukte Felix Rottenberg de prioriteit van lokaal maatwerk, want de behoeften van ouders in de wijk of het dorp kunnen altijd weer anders zijn en dat heeft lokaal maatwerk nodig. Dit kan in het ene geval tot individueel aanbod leiden, in een ander geval een samenwerkings- of netwerkorganisatie of een integrale voorziening. Rottenberg: ‘Wat mij opviel was wat de VNG vertegenwoordiger en wethouder van de gemeente Almere René Peeters benadrukte dat de gemeenten bij deze processen een stimulerende rol op zich moeten nemen om een gelijk speelveld te bevorderen’.

Jolanda Rikers
Aanwezig namens Sociaal Werk Nederland, tevens voorzitter Landelijk Overleg Peuterspeelzalen & directeur Kinderopvang Kerkrade.

Bij het vijf partijen akkoord moet niet het systeem maar de klanten (ouders en kinderen) centraal staan. Voor mij dan ook niet één soort geïntegreerde voorziening kinderopvang en onderwijs, maar een netwerkorganisatie met een gedifferentieerd regionaal aanbod dicht bij huis.

Zo reageerde Jolanda Rikers tijdens de overhandiging van het akkoord ondertekend door de vijf partijen.

Foto: Dirk Hol