Reactie Felix Rottenberg op rapport Taskforce

28 maart 2017

Reactie Felix Rottenberg op rapport Taskforce

Voorzitter Felix Rottenberg van de Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het een prestatie om in zo’n korte tijd oplossingen te formuleren om de belemmeringen voor samenwerking tussen kinderopvang en scholen weg te nemen. Rottenberg: ‘Er worden voorbeelden en modellen aangereikt die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Ik lees dat er in het rapport een stip op de horizon wordt geschetst voor een ontwikkel- en leercentrum en ik maak daarbij de kanttekening dat daarvoor tal van varianten mogelijk zijn. De Brancheorganisatie Kinderopvang blijft benadrukken dat maatwerk en goed ondernemerschap van cruciaal belang zijn. Een gelijk speelveld hoort daar ook bij,' aldus Felix Rottenberg.