De kracht van innovatief ondernemerschap als leidraad tijdens ALV

17 maart 2017

De conferentie stond in het teken van ondernemerschap en innovatie. Herman van Holt, directeur van Sardes, presenteerde de resultaten van een onderzoek onder de leden. Waar staan we over 10 jaar? Welke kansen zien we? Er zijn zorgen, bijvoorbeeld over de invoering van de IKK-maatregelen, maar optimisme en enthousiasme overheersen.

Felix Rottenberg trekt conclusies. Het was een constructieve middag, die dankzij de inbreng van de leden en de gasten veel heeft opgeleverd. De brancheorganisatie wilt binnen zeven weken rond de tafel zitten om alle suggesties van de leden samen met de GGD te bespreken zodat de samenwerking tussen GGD en kinderopvang of gastouderopvang te verbeteren.

Hermann van Holt
Hermann van Holt benoemt de kansen en uitdagingen die het resultaat zijn van de voortdurende bewegingen om ons heen. Vrijwel alles is in beweging. De rode draad voor succes is een veranderende attitude: van reactief naar proactief. Niet denken in problemen maar in oplossingen, zoals Wim van der Meerden, bestuursvoorzitter CZ. Van Meerden draaide de benadering van wanbetalers om: niet confronteren met de wij-moeten-jullie-geld-hebben-benadering, maar: hoe kunnen we samen tot een oplossing komen? En dat blijkt veel effectiever. Voor de kinderopvang is dan de boodschap: zoek de grenzen op, zoek de kaders van wat mogelijk is. Treed uit je eigen hokje, denk ruimer: buiten je eigen organisatie, buiten de eigen bedrijfstak.


Jantine Kriens
Belangrijk is dat de basis overeind staat: de kwaliteit. De kwetsbaarheid van de kinderopvang manifesteert zich in de versnippering van de belangen van de betrokken stakeholders. De gemeente is vaak te veel gericht op problemen. Sommige ondernemers schetsen het beeld dat de gemeentelijke overheid alleen met kinderopvangondernemers wil praten over huisvesting, niet over kindontwikkeling of onderwijs. En dat onderwijsgerelateerde issues nu eenmaal hoger staan in de rangorde van op te lossen problemen. Er zijn echter ook andere geluiden: andere ondernemers kennen dit probleem niet, zij ervaren serieus te worden genomen, zij zitten ‘bij iedereen’ aan tafel. 


Henriette Treurniet
Moet (de zwaarte van) het toezicht worden aangepast? Een overgrote meerderheid van de ondernemers is van mening dat het toezicht minder zwaar moet worden. Henriette Treurniet vindt dit een ingewikkeld vraagstuk. Ze nodigt de sector uit: ontwikkel zelf ook instrumenten om te kunnen toetsen. Mede hiervoor zijn de pilots bedoeld. Heidy Knol kondigt aan dat een aantal bestuursleden van de Brancheorganisatie binnen zeven weken hiermee aan de slag gaat.


Henriette Treurniet sluit af met te constateren dat er een spanningsveld is. Enerzijds is er de behoefte / noodzaak van inspectiekaders voor een effectieve toetsing van de kwaliteit. Anderzijds moeten de GGD-inspecties niet ten koste gaan van het leven in de brouwerij, door een al te rigide houding. We blijven hierover met elkaar in gesprek.Martijn Aslander
Aslander voorziet de komende jaren een explosie van nieuwe producten en diensten die onze samenleving nog meer op haar grondvesten zullen doen schudden. In alle sectoren van het bedrijfsleven en de maatschappij gaat er permanent veel, zo niet alles veranderen. En dat zal andere skills en competenties vragen. Alles gaat kantelen. Ook in de kinderopvang. Want: het is nooit af.