Aandachtspunten gemeenten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

13 februari 2017

Op 10 februari jl. is door Minister Asscher een brief met aandachtspunten naar de kamer gestuurd.

In de brief gaat de minister in op:
- Beoogde wetswijzigingen;
- De harmonisatie in praktijk;
- Aandachtspunten gemeenten;
- Gelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;
- Eisen buitenruimte;
- Relatie met de collectieve arbeidsovereenkomst;
- Inrichting relatie met voorschoolse voorzieningen;
- Toezicht en handhaving bij de harmonisatie;
- Bereik van peuters als gevolg van de harmonisering;
- Een aanbod voor alle peuters;
- Informatie voor gemeenten over ouders die kinderopvangtoeslag gebruiken;
- Relatie met voorschoolse educatie;
- Samenwerken met het basisonderwijs.

De complete brief vind u hier.

 

 

Gerelateerde dossiers Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk