Kamerbrief minister Asscher van 8 februari

09 februari 2017

Minister Asscher heeft op 8 februari 2017 een brief naar de kamer gestuurd inzake drie onderwerpen aangaande de kinderopvang. De minister gaat in de brief in op de stand van zaken van het project continue screening fase 2, de verkenning of het noodzakelijk is om de toegang tot de kinderopvang voor kinderen met diabetes te bevorderen en het rapport van het praktijkonderzoek gecombineerde groepen buitenschoolse opvang (bso) en naschoolse activiteiten (nsa).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Asscher.

Klik hier voor het rapport van het praktijkonderzoek gecombineerde groepen BSO en NSA.