Incident Heerhugowaard boven tafel door Undercover van SBS6

09 februari 2017

Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang van groot belang

Het incident van de man uit Heerhugowaard die in het bezit van kinderporno bleek te zijn, zoals gisteravond bekend werd in de uitzending van Jinek, heeft Nederland weer opgeschrikt. Helemaal omdat zijn vrouw gastouder is. Aanstaande zondag zendt SBS 6 in het programma Undercover het gehele item uit. Dit onaanvaardbare incident benadrukt nog maar eens het belang van het project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang, dat dinsdag 7 februari 2017 van start ging op het Ministerie van SZW. Wij zijn als Brancheorganisatie Kinderopvang voortdurend bezig om kwaliteit verhogende maatregelen te nemen naast de al getroffen maatregelen aanbevolen door de Commissie Gunning, om de kans op onaanvaardbare situaties zoals in Heerhugowaard nog verder te verkleinen. Het project is een praktische uitwerking van het visiedocument kwaliteit gastouderopvang dat eind vorig jaar verscheen.

De rol van een gastouderbureau, zoals die nu al wordt ingevuld, moet niet onderschat worden. Medewerkers van het gastouderbureau, de bemiddelingsmedewerkers, bezoeken de gastouder jaarlijks om een risico inventarisatie uit te voeren, daarnaast leggen zij, zeker ook onverwacht, huisbezoeken af tijdens de opvang. Tijdens een huisbezoek gaat een bemiddelingsmedewerker in gesprek met de gastouder, maar belangrijker nog, zijn haar observaties. Wat is de gastouder aan het doen, op het moment dat zij binnenstapt, hoe is het gesteld met de kinderen, zien zij er tevreden en blij uit? Is de partner van de gastouder thuis en wat is zijn/haar rol op dat moment? Zijn er eigen kinderen thuis, hoe gaat het met hen? Middels deze observaties én het contact dat je als bemiddelingsmedewerker hebt met de ouders, die wel dagelijks over de vloer komen, beoordeel je of de opvang goed en veilig verloopt. Vooral in de gastouderopvang draait het om de goede relatie die je als bemiddelingsmedewerker hebt met de gastouders maar ook met de ouders. Borgen van de veiligheid in de gastouderopvang is ook een taak van de gemeenten die deze taak uitbesteed hebben aan de regionale GGD’s. Omdat het onmogelijk is om alle 30.000 gastouders jaarlijks te bezoeken is de norm gesteld dat 5% van de gastouders jaarlijks een inspectie krijgt. Daarom is de rol van het gastouderbureau zo belangrijk, alle gastouders worden meerdere malen per jaar bezocht en een gastouderbureau kent haar gastouders.