CPB onderzoek 'Samenwerking opvang en onderwijs' openbaart voor- en nadelen

27 januari 2017

Het CPB heeft op 27 januari het onderzoek ‘Samenwerking opvang en onderwijs’ gepubliceerd. In het onderzoek worden de voor- en nadelen van deze samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang beschreven. De onderzoekers concluderen hierbij dat samenwerking tussen opvang en onderwijs voordelen oplevert voor ouders en kinderen op de opvang, vooral voor kinderen met een taal- en onderwijsachterstand. Ook levert betere samenwerking minder stress op voor ouders, zeker als de kinderen op dezelfde locatie zitten. De voordelen van intensievere samenwerking lijken echter beperkt van omvang en er kunnen zelfs nadelen aan verbonden zijn. Samenwerking is geen wondermiddel. Zo kan samenwerking segregatie tussen scholen in de hand werken en de keuzevrijheid van ouders beperken.

Lichte vormen van samenwerking tussen opvang en onderwijs, zoals aan dezelfde thema’s werken of informatie over kinderen delen, kosten weinig inspanning en leveren voordelen op voor ouders en kinderen. Dat komt doordat zo meer maatwerk geboden kan worden. Inhoudelijke samenwerking kan positief zijn voor de ontwikkeling van kinderen, vooral voor kinderen met een taal- of onderwijsachterstand. Een kanttekening hierbij is dat juist deze kinderen in verhouding weinig gebruik van maken van opvang. De samenwerking tussen scholen en kinderopvang kan leiden tot meer segregatie tussen scholen, doordat werkende ouders voor scholen kiezen die samenwerken met de kinderopvang van hun kinderen terwijl niet-werkende ouders zich daar niet door laten leiden. Bovendien kan de keuzevrijheid voor werkende ouders minder worden. Scholen kunnen immers maar met een beperkt aantal kinderopvangorganisaties (intensief) samenwerken.

Er zijn ook effectievere mogelijkheden dan samenwerking om voordelen voor kinderen te bereiken. Zo heeft het verhogen van de kwaliteit van de opvang een groter effect op de ontwikkeling van kinderen. Verder kunnen financiële maatregelen worden genomen om ouders van kinderen met een taal- en leerachterstand te stimuleren om gebruik te maken van de kinderopvang, aldus het CPB onderzoek.

Het volledige rapport is hier terug te vinden.