Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang

26 oktober 2016

De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De ministerraad nam vrijdag 7 oktober jl. een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en samenstelling van de taskforce. De komende maanden gaat de taskforce kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren verder kan worden versterkt.

De taskforce wordt gevraagd om ten eerste te onderzoeken hoe de (bekende) knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang opgelost kunnen worden. Ten tweede moet de taskforce hiervoor partijen oproepen om, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, zelf stappen te zetten bij het oplossen van specifieke knelpunten. De voorstellen van de taskforce moeten een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel.

Voorzitter van de taskforce is Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Verder bestaat de taskforce uit: Ewald van Vliet (Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag), Niko Persoon (Zaan Primair, Zaanstad), Esther Zijl (Forte Kinderopvang), Pauline Schellart (Kober Groep), Angèle van der Star (Aob), Jessica van Ruitenberg (FNV), Mark Pol (wethouder Almere), Gjalt Jellesma (BOinK), Peter Hulsen (Stichting Ouders & Onderwijs) en Ernst Radius (Sociaal Werk Nederland).