Eerste resultaten voor permanente educatie van professionals in de kinderopvang

14 oktober 2016

Eerste resultaten voor permanente educatie van professionals in de kinderopvang

De kinderopvang omarmt de principes van een Leven Lang Leren en brengt deze ook in de praktijk. Vandaag worden de eerste modulecertificaten aan 35 professionals uitgereikt  op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels hebben al 80 professionals modulecertificaten behaald.

Er is een permanente instroom van nieuwe kennis naar het werkveld van de kinderopvang, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de maatschappij. Het is voor de professionals in de kinderopvang noodzakelijk om steeds te beschikken over die nieuwe inzichten, zodat zij die kunnen inzetten bij het spelenderwijs ontwikkelen van  kinderen in de kinderopvang. Daarmee leggen de kinderen een goede basis.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft het initiatief genomen voor het platform Permanente Educatie voor Pedagogisch Professionals (PEPP).  PEPP biedt de efficiency en transparantie van een digitale, landelijke kennisbasis. Om de kennisontwikkeling in de organisaties te helpen, zijn omschrijvingen en oefenvragen samengebracht. In nauwe samenwerking met belangrijke spelers uit de branche is een denklijn ontwikkeld over de invulling van de nascholing, de vormgeving, organisatie in het werk en uitvoering. Want Permanente Educatie  vraagt meer dan een up to date kennisbasis, het vraagt een gewoonteverandering en zorgvuldige begeleiding. De vertaling van de nieuwe inzichten naar het aanbod door de professionals moet worden gemaakt in en door het lokale werkveld.

Het ministerie van SZW heeft de subsidie  verleend voor het ontwikkelen van de ondersteunende infrastructuur. Voor het leren gebruiken wordt kwartier gemaakt vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang, die een meerderheid van de werkgevers in de kinderopvangsector vertegenwoordigt.

Zo’n 500 professionals uit zo’n 20 bedrijven zijn in deze pilotfase met het platform aan de slag gegaan. Inmiddels zijn ook de eerste modulecertificaten behaald. Om deze concrete resultaten te vieren, zullen deze eerste certificaten aan een delegatie van professionals vandaag worden uitgereikt op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De uitreiking gebeurt door Maaike van Tuyll (directeur Kinderopvang) en Jacob Boskma (bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en lid Raad van Bestuur SWK-Groep).
 


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over Permanente Educatie voor Pedagogisch Professionals kunt u contact opnemen met Saskia Speelman, Brancheorganisatie Kinderopvang, communicatie adviseur a.i.(06) 21 9393 69