AO Tweede Kamer 28 september jongstleden

30 september 2016

Directe financiering

Op 28 september heeft het Algemeen Overleg Kinderopvang plaatsgevonden in de Tweede Kamercommissie SZW. Tijdens dit debat is het onder andere gegaan over de plannen van minister Asscher (SZW) over directe financiering. De minister heeft toegezegd dat na het aannemen van de wet de systemen klaargemaakt worden voor deze wijziging in het systeem. Pas als alle lampjes op groen staan, zei hij, zal de Tweede Kamer gevraagd worden om een 'go/no-go' te geven voor de uitvoering hier van. De Brancheorganitatie Kinderopvang blijft constructief meepraten en denken over de uitwerking van de plannen.

Motie Voortman en Yücel over informatie over kwaliteit en risico’s kinderopvanginstellingen.

Lees hier de brief van de minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie van Voortman en Yücel, waarin zij de regering verzoeken om te onderzoeken hoe richting ouders inzicht kan worden geboden in de kwaliteit en eventuele risico’s van kinderopvanginstellingen. Zij vragen in de motie om bij dit onderzoek ook te kijken naar hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om reeds bestaande gegevens over kwaliteit en risico’s van kinderopvanginstellingen openbaar te maken. De minister vindt dit geen goed idee, omdat de risicoprofielen die gemeenten hanteren niet de geschikte informatie weergeven. Daardoor zouden ouders op het verkeerde been gezet worden en een vertekend beeld van de feitelijke situatie in de kinderopvangorganisaties oproepen. Hij wil als alternatief een kwaliteitsoordeel ontwikkelen.