Ministeries op werkbezoek bij Kinderopvang Berend Botje

19 september 2016

Ministeries op werkbezoek bij Kinderopvang Berend Botje

De gemeente en aanbieders van voorschoolse educatie (peuterspeelzalen en kinderopvang) willen dat iedere peuter hetzelfde aanbod krijgt. Ook willen ze meer kwaliteit en een groter bereik én de peutervoorziening in iedere kern behouden. De succesvolle harmonisatie die daaruit voortkwam viel op bij het ministerie van Sociale zaken en het ministerie van onderwijs.

Voorbeeld voor landelijk beleid

Het projectteam ‘peuters’ van het Ministerie van Sociale Zaken kwam, samen met collega’s van het Ministerie van Onderwijs, daarom kijken in de gemeente Medemblik. Ze willen graag weten welke stappen er zijn gezet, zodat dit als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten en hun landelijke beleidsontwikkeling. In het kindercentrum van Berend Botje in Midwoud kreeg het projectteam uitleg van pedagogisch directeur Gaby Alberts. Op deze locatie kon men zien hoe een volledig geharmoniseerde locatie er uit ziet. Ook kregen ze een presentatie over de aanpak en reacties van de meewerkende voorschoolse voorzieningen.

Kwaliteitsverbetering en behoud peuteropvang kleine kernen

Wethouder Joset Fit legt uit: “Vanaf maart 2015 zijn wij in gesprek met onze aanbieders van peuteropvang over het vormgeven van de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in onze gemeente. Het vertrekpunt was de gezamenlijke wens tot harmonisatie. De gemeente heeft nieuwe beleidsregels voor subsidie vastgesteld in september 2015. In een hele korte periode hebben organisaties erg hard gewerkt om de harmonisatie administratief en in eigen bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Per 1 januari 2016 is de harmonisatie een feit.” “Door onze aanpak behouden wij in iedere kern een voorschoolse voorziening. Dat was de nadrukkelijke wens van onze gemeenteraad. Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, ongeacht het product wat zij afnemen. Ouders kunnen kiezen voor de voorziening die bij het gezin past. Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan ontvangen zij subsidie van de gemeente. In de hele gemeente is de kwaliteit nu overal gelijk, iedere peuter krijgt hetzelfde aanbod. De harmonisatie heeft een kwaliteitsslag met zich meegebracht en in iedere kern is het nu mogelijk om een extra taalstimuleringsprogramma VVE aan te bieden. Het bereik vergroten we hiermee.”