Landelijk onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang

16 september 2016

PricewaterhouseCoopers, PwC,  voert in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uit naar kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang. Wellicht heeft u de enquête al gezien en ingevuld. Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan kan dit nog tot 19 september as.
Gebleken is dat vooral gastouderbureaus, gastouders en ouders die gebruik maken van gastouderopvang de enquête niet hebben ingevuld. Gastouderbureaus worden dan ook gevraagd om de enquête door te sturen. Deze tekst kan daarvoor worden gebruikt.

Het onderzoek omvat kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en de gastouderopvang. Het gaat om een evaluatieonderzoek naar de uitvoering en de impact van de aanbevelingen van de Commissie Gunning (n.a.v. de Amsterdamse zedenzaak) in 2011.

Hoe doet u mee?
Via onderstaande link kunt u de enquête invullen: https://pwc.qualtrics.com/SE?SID=SV_cS0dYf8FyC8FNhr&RID=MLRP_bqL3ouwNvzSRF53&Q_CHL=email 

De enquête bestaat uit een aantal stellingen en een paar open vragen en het beantwoorden ervan duurt ongeveer 5-10 minuten. De antwoorden blijven volledig anoniem, dus ze zijn op geen enkele manier naar individuen te herleiden. Het onderzoeksrapport zal in oktober verschijnen en worden overhandigd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor vragen over de enquête kunt u per email terecht bij projectbureau@nl.pwc.com of telefonisch via 088-792 1108/6816 (tussen 9.00 en 17.00 uur).

Hartelijk dank vast voor de medewerking.